تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار
شرکت گاز استان قم گامی فراتر از اهداف تعیین شده در اجرای نصب انشعاب و اشتراک‌پذیری برداشته است
11:57 1400/4/1

شرکت گاز استان قم گامی فراتر از اهداف تعیین شده در اجرای نصب انشعاب و اشتراک‌پذیری برداشته است

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان قم گفت: با هدف توسعه گاز در استان قم و برخورداری حداکثری مردم از نعمت گاز، شرکت گاز استان قم گامی فراتر از اهداف تعیین شده در اجرای انشعاب و اشتراک پذیری برداشته است و از ابتدای سال 1399 تا پایان آن 3547 انشعاب در نقاط مختلف استان اجرا و نصب شده است.

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر

پیام های ایمنی