صفحه اصلی > خبرها > صفحه نمایش پربازدیدترین اخبار 


نسخه چاپي

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد لوله فولادی 4و 6 و 8 اینچ

شماره مناقصه: 2000091459000005

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد لوله فولادی 4و 6 و 8 اینچ

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق را مطابق با آخرین استاندارد IGS که جزئیات دراسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره 2000091459000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مناقصه:

1-1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ 20/2/1400 می باشد.

1-2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 3/3/1400

1-3- جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: درصورت نیاز اطلاع رسانی میشود.

1-4- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 17/3/1400

1-5- زمان گشایش پاكت های پیشنهاد قیمت: ساعت 9:00 صبح روزسه شنبه مورخ 18/3/1400

2. شرايط متقاضیان:

2-1- توانايی انجام کار در مدت 90 روز تقويمی

2-2- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP)، دارابودن پروانه بهره برداری وتاییدیه های لازم

2-3- توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) به مبلغ 900,000,000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحويلی

2-4- توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

3. نکات قابل توجه:

3-1- ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

3-2- این پیمان معادل 25 درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نمیباشد.

3-3- در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره های 36121303- 025، 36121533-025 و 36121526-025 تماس حاصل فرمايند.

3-4- اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/02/20 - ١٣:٣٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 124

خروج
تصاویر منتخب

access deny