صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه ایستگاه کابینتی TBS 5000

 

شماره مناقصه: 200009145900008

«آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه ایستگاه کابینتی TBS 5000

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید 2 دستگاه ایستگاه TBS 5000 به شماره 200009145900008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس می باشد www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 12/04/1400 می باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 28/04/1400

مهلت عودت اسناد و پاكت های مناقصه: ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 11/05/1400

زمان گشايش پاكت ها ی ارزیابی کیفی: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 12/05/1400

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد فنی (پاکت ب): ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/05/1400

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت متعاقبا اعلام می گردد.

شرايط پيمانکاران متقاضی:

1. توانايی انجام کار در مدت 180 روز تقويمی

2. دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

3. عضویت در دستگاه مرکزی وزارت نفت (وندر لیست و EP) و دارا بودن تاییدیه‌های لازم

4. توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) به مبلغ 900,000,000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحويلی

5. توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

6. تمامی کالاها می بایست صرفا از شرکت های ایرانی که دارای گواهینامه صلاحیت (لینک به سامانه توانیران ) و یا دارای اساسنامه و اخرین اگهی ان مربوط به شرکای ایرانی باشد، خریداری شود

در ضمن اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

1. ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

2. این پیمان معادل 25 درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت دارد و مشمول تعدیل نمی باشد.

3. شرکت گاز استان قم در قبول يا رد کليه پيشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذيرفته نخواهد شد.

4. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و یا 36121303-025 و یا 36121526-025 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/14 - ١٣:١١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 43

خروج