صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

فراخوان مناقصه عمومی خرید سه قلم رگولاتور (25و100 و160 مترمکعبی)

شماره مناقصه: 20990914590000012

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی خرید سه قلم رگولاتور (25و100 و160 مترمکعبی)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه قلم رگولاتور (25و100 و160 مترمکعبی) به شماره فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می‌باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/4/1400 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 21/04/1400

مهلت عودت اسناد و پاكت های مناقصه: ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 04/05/1400

زمان گشایش پاكت ها ی ارزیابی کیفی: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 05/05/1400

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد فنی (پاکت ب ): ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19/05/1400

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت متعاقبا اعلام می گردد

شرایط پیمانکاران متقاضی:

1. توانایی انجام کار در مدت 90روز تقویمی

2. دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره 2174633403005 سیبا) به مبلغ 1,100,000,000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

5. تمامی کالاها می بایست صرفا از شرکت های ایرانی که دارای گواهینامه صلاحیت (لینک به سامانه توانیران ) و یا دارای اساسنامه و اخرین اگهی ان مربوط به شرکای ایرانی باشد، خریداری شود.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

2. این پیمان معادل 25 درصد مبلغ قرار داد پیش پرداخت دارد.

3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و یا 36121303-025و یا 36121526-025 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/14 - ١٣:١٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 56

خروج