صفحه اصلی > معرفی شرکت > معرفی مدیریت ها و واحدهای ستادی 

مدیریت ها و واحدهای ستادی شرکت گاز استان قم

علیرضا نصیری

مدیر عامل

تلفن: 36121301

علی پاکدامن مقدم

مدیر بهره برداری

تلفن: 36121456

سید عبدالرضا امینی

مدیر مهندسی و اجرای طرح ها

تلفن: 36121214

سید مسعود شمس الدینی

مدیر مالی

تلفن: 36121458

مجید عابدی

مدیر منابع انسانی

تلفن: 36121402

علی گودرزی

رئیس برنامه ریزی و کنترل

تلفن: 36121316

علیرضا سلطان عینی

رئیس پژوهش و فناوری

تلفن: 36121254

رضا عبدی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

تلفن: 36121566

امیرمنصور گل محمدی

رئیس بازرسی فنی

تلفن: 36121454

علی تلخابی

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

تلفن: 36121457

منصور زندی

رئیس حقوقی و پیمان ها

تلفن: 36121351

رسول آرزو

رئیس حراست

تلفن: 36121368

شاهین پارساکیا

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن: 361211

محمد علیخواه

سرپرست اندازه گیری و توزیع گاز

تلفن: 36121482

پرویز دهقان

رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز

تلفن: 36121452

سید علی نوری

رئیس روابط عمومی

تلفن: 36121329